Tříkrálová sbírka 2019

004293Rekordní částka 35.348,- Kč je výsledek nedělní pochůzky skupinek koledníků pod vedením Zuzky Dvořákové, Pavla Vávry, Lukáše Vaňka a Josefa Dostála. Díky moc vám všem, kteří jste přispěli do jejich kasiček!