Tříkrálové sbírky 2012 -2018

tkrlov_sbrka_2018

2017
Josef Dostál  4 899,00 Horní Bory
Marie Dostálová 5 470,00  Horní Bory
Zuzana Filipová 8 469,00 Dolní Bory
Pavel Vávra 7 144,00 Dolní Bory  Tedy celkem 25 982 Kč jste věnovali na dobrou věc. 
2016
V Borech se vykoledovalo 22 145 Kč!
ZR 027  Zuzana Filipová   6 228,-   Dolní Bory
ZR 028  Josef Dostál         5 158,-  Horní Bory
ZR 029  Jan Kostečka        6 729,-  Dolní Bory
ZR 030  Marie Dostálová   4 030,-  Horní Bory
2014
L. Požár (Bory) - 4 162 Kč
p. Kostečka (Bory) - 5 995 Kč
Z. Filipová (Dolní Bory) - 6 040 Kč
p. Dostál (Horní Bory) - 3 378 Kč
Veronika Dobrovolná, koordinátorka Tříkrálové sbírky děkuje všem koledníkům za spolupráci!
Opět se ukázalo, že jsou v Borech lidé hodní! 
2012
Filipová Zuzana   4 080,-
Dostál Josef        3 176,-
Kostečka Jan      7 014,-
Požár Vl.             2 226,-
CELKEM       16 496,-  Kč