Klub dobré pohody

KLUB DOBRÉ POHODY
p1110567Klub dobré pohody v Borech vznikl při naší Obecní knihovně na podzim 2006. Většina jeho činností probíhá v zimním období. Mimo poznávací zájezdy. A jaká je to vlastně činnost? To je patrnější z fotografií. Díky besedám a přednáškám jsme spolu prožili krásné chvíle. 

 

 

Insignie Vysoké školy polytechnické Jihlava

docŽivot provází často šťastné náhody a jedna taková, zářijový rozhovor v autobusu cestou do chorvatského Trogiru, stála i na počátku přednášky, kterou pořádal Klub dobré pohody v Borech minulý čtvrtek na téma :

 Insignie Vysoké školy polytechnické Jihlava a drahé kameny z Borů a okolí

 Našim hostem byl Doc. RNDr. Zdenek Laštovička, CSc. - prorektor této vysoké školy, původně geolog, který ve svém oboru pracoval 20 let na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, 15 let na přírodovědeckém odd. Muzea Vysočiny v Jihlavě a ještě před tím řadu let u Geologického průzkumu Jihlava, který se průzkumem borského ložiska intenzivně zabýval v šedesátých a sedmdesátých letech min.století.

Číst více...