Klub dobré pohody

KLUB DOBRÉ POHODY
p1110567Klub dobré pohody v Borech vznikl při naší Obecní knihovně na podzim 2006. Většina jeho činností probíhá v zimním období. Mimo poznávací zájezdy. A jaká je to vlastně činnost? To je patrnější z fotografií. Díky besedám a přednáškám jsme spolu prožili krásné chvíle. 

 

 

KUBA LIBRE

kuba200144.12.08. Beseda se Šárkou Mejzlíkovou a Honzou Karáskem o jejich loňské velké cestě na Kubu. Jeli 4. Na cestu byli připravení důkladně, zejména Šárka, kterou k lásce k této zemi přivedl profesor na VŠ, při studiu španělštiny.

Číst více...

Angolské Vánoce

panfarar011Tak jsme si udělali Vánoce. A ne ledajaké. Protože to byly Vánoce Angolské. Moc pěkné povídání si pro nás pan Leonardo Teca, evangelický farář z Horních Vilémovic připravil. Už víme jak v Angole vánoce probíhají, i jak se pan Teca v 15 letech dostal do Československa, a jak se mu tu žije, a třeba i o tom, jak si tu u nás vaří africká jídla.

Číst více...

PERU - Země hor a Inků

2Byl název besedy, na kterou jsme se hodně těšili, a byla to beseda významná i tím, že uzavírala naši první sezónu.  Peru je jistě země velmi vzdálená, tajemná ale pro mnohé z nás taky hodně lákavá. Ale protože nejsme všichni tak odvážní jako manželé Žurkovi abychom se tam také vypravili, rádi jsme si vyslechli jejich vypravování.   Jejich cesta do Peru trvala 4 týdny. První polovinu pojali turisticky a "aklimatizačně", protože Peru je opravdu zemí, kde lidé žijí ve vysoké nadmořské výšce.

Číst více...

O malířce Zdence Vorlové - Vlčkové

besedazvorlova20030Paní Ludmila Havelková, které je dnes 88 roků je neteří naší významné malířky Zdenky Vorlové  - Vlčkové a část svého dětství prožila její v rodině. A právě ona byla 21.1. našim vzácným hostem na besedě Klubu dobré pohody v Borech.

Číst více...

Pouť do Santiaga de Compostela

p1000648Ve čtvrtek 22.2. 2007se v kostele sv.Jiljí v Dolních Borech sešlo na 100 příznivců putování a poutí a nechyběl nikdo z poutníků do Santiaga de Copmpostela a jiných významných poutních míst. Jako pánové Michlíček a Pešek z Velkého Meziříčí, pan děkan Peňáz - potník do Říma, pan Charvát, který se do Compostely vydal na kole.

Číst více...

Insignie Vysoké školy polytechnické Jihlava

docŽivot provází často šťastné náhody a jedna taková, zářijový rozhovor v autobusu cestou do chorvatského Trogiru, stála i na počátku přednášky, kterou pořádal Klub dobré pohody v Borech minulý čtvrtek na téma :

 Insignie Vysoké školy polytechnické Jihlava a drahé kameny z Borů a okolí

 Našim hostem byl Doc. RNDr. Zdenek Laštovička, CSc. - prorektor této vysoké školy, původně geolog, který ve svém oboru pracoval 20 let na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, 15 let na přírodovědeckém odd. Muzea Vysočiny v Jihlavě a ještě před tím řadu let u Geologického průzkumu Jihlava, který se průzkumem borského ložiska intenzivně zabýval v šedesátých a sedmdesátých letech min.století.

Číst více...