Údolíčko

Úvod

  Pod Pohádkovým kopečkem je Údolíčko

        Většina obyvatel Borů už ví, kde je Pohádkový kopeček, protože tam byla na vycházce nebo na některé akci. A zmolu, která leží vpravo od místní komunikace na Radenice, letos děti pojmenovaly jako Údolíčko. Začíná hned za mostem přes Babačku rovinatým úsekem s loukou a políčkem. Postupně se však terén prohlubuje. Uprostřed svahů Údolíčka teče potůček, jenž vyúsťuje v Babačce. A celé Údolíčko je hustě zarostlé různě velkými stromy a keři.  Jsou tu hlavně olše a vrby, břízy, také třešeň, jedna borovice a jírovec. Mezi nimi roste líska, černý bez, trnka, hloh, šípková růže a vrba jíva. Stejně jako silnička tak i údolíčko stoupá do svahu a končí asi po 300 m u výsypky kamenolomu. Zde nyní začíná potůček, jenž kdysi, když tu ještě nebyl kamenolom, pokračoval daleko do polí. Proto dnes už nemá stálý průtok, nejvíce vody má na jaře ze sněhu a pak z podzimních dešťů. Stále však zachycuje přívaly vod při prudkých deštích z okolního pole, silnice a i z kamenolomu, které zpomalí a beze škody odvede dál. Na opačné straně údolí, než je cesta do Radenic vedla, jak je ještě dnes poznat, starobylá a katastrovaná polní cesta, která končila až u cesty z Cyrilova do Radenic. Její začátek i závěrečná část se dodnes používají.

Číst více...