Vítejte na oficiálních stránkách obce ...

 

Pomníky

Příběhy křížů

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

stromy_jsou_u_vech_k_v_okol_obce

Na památku Jiljího Kostečky 25./8. 1877-28./10.1914 rolníka v Dolních Borech a jeho bratra Karla Kostečky 28./2. 1891-6./9.1915
V cizině dálné padli jste v boji,
láska však vroucí s námi vás pojí.
V pokoji buďte vy duše drahé,
jednou nás spojí shledání blahé.
Věnují Tomáš a Marie Kostečkovi 1921
Tento text čteme na kříži, který stojí na cestě k Hatím. Ale proč jsou tam tato slova?  Proč byl tento kříž postaven? Odpověď nalezneme v textu novinového článku, z roku 1940, který nám zaslal pan Luboš Homola.

... O druhé dvojici nám píše Ladislav Barák z Horních Borů čp. 6. I jeho dopis zrovna čiší krásným poměrem k manželskému páru, jehož životopis nám do soutěže posílá. Zní:" Jest večer. Sedím po celodenní lopotě ve světnici za stolem a čtu Svobodu. Bedlivě pročítám řádky, v nichž redakce vybízí a hledá nejstarší občany na Moravě. A před mým zrakem defilují všichni staří lidé z naší vesnice i vedlejší. Moje prsty hladí samovolně starý dubový stůl a náhle tichem světnice slyším zvučeti píseň-takovou vzpomínající, tesknou a zase sladkou: ,Když si náš dědeček babičku bral...´. A před zrakem se mně vynoří dva starouškové-dvě bílé hlavy, skloněné ve výměnce nad stolem. Babička čte ve starém nebeklíči a dědeček s dýmečkou v bezzubých ústech je zabrán ve vzpomínkách. Půl věku četli z oné svaté knihy...napadá mě.  Ano-přes půl věku, plných 64 roků žijí tito starouškové spolu ve zdraví a spokojenosti. A vy se ptáte, kdože jsou tito dva šťastní lidé? Nikdo jiný, nežli manželé Kostečkovi z Dolních Borů. Nyní vás chci s nimi důkladně seznámiti.

Tomáš Kostečka pochází z gruntu na němž hospodaří jeho rod již mnoho let. Narodil se dne 18. prosince 1853 v Dolních Borech, okres Velké Meziříčí. Od svého mládí pracoval se svými sourozenci na statku až do svých 23 let, kdy jej převzal po svém otci. Toho roku se též oženil. Jeho vyvolenou se stala Josefa Podvalová, dcera mlynáře z Olší, okres Velké Meziříčí, narozená 12. února 1852. Ke sňatku bylo jim požehnáno 15. listopadu 1876. Narodilo se jim 10 dětí, z nichž 3 zemřely v útlém věku a 7 jich zůstalo na živu. Z těchto byli 4 hoši a 3 děvčata. Světová válka však připravila manželům Kostečkovým trpké chvíle. Mladý hospodář, Jiljí Kostečka, s mladším bratrem padli na ruské pláni... A nejmladší, Cyril, přinesl si z války souchotiny, kterým za několik roků podlehl... Zůstal jim jediný syn, Tomáš Kostečka, nynější hospodář. Ale i tak zůstal jejich rod svěží. Vždyť krev Kostečků koluje v 21 vnucích a 14 pravnucích. Roku 1901 slavili tito životní vytrvalci stříbrnou svatbu, v roce 1926 zlatou a před 4 lety diamantovou."

Přece neodoláme, abychom doslovem neřekli: Těší nás, že naše soutěž ukazuje, jak je dobrý sousedský poměr mezi venkovskými lidmi, těší nás, že spořádaná rodina, v níž vládne láska, se těší stále obdivu všech. Dotvrzuje to, že vnitřní náplň života starých lidí je krásná a pevná. Právě to jsme naší soutěží sledovali.      vp.            008

Kostečkovi


 

Kamenný kříž Ve Škarkách

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

drobne_stavby_11_20090616_1276227810V létě 2007 jsme uveřejnili v Borském Zpravodaji hádanku, kde se v našem okolí nachází tento kříž. V dalším čísle byla odpověď, kde se kříž nachází a také toto povídání. A pak nastalo...

Číst dále: Kamenný kříž Ve Škarkách

 

SLAVÍN

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

p1160413p1160417p116046615.9.11_a_16.10.11_128Další foto ZDE


Už je to nějaký čas, co jsme objevili pomník pana nadučitele Antonína Střechy na hřbitově v Horních Borech. (ZDE se o něm dočtete víc.) Teď v čase dušičkovém 2.11.2011 se k němu vrátíme a nejen k němu. Nedávno se nám povedlo, za vydatné pomoci řady návštěvníků hřbitova a rodinných příslušníků dát tento pomník na čestné místo na našem hřbitově.

Číst dále: SLAVÍN

 

70. výročí operace Bauxite

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

20.03__21.03.2015_bory_pamtn_deska_172

20.03__21.03.2015_bory_pamtn_deska_10820.03__21.03.2015_bory_pamtn_deska_147slavnost_201420150321_160Další foto ZDE

A zde další vydařený soubor fotografiíTisková zpráva

Číst dále: 70. výročí operace Bauxite

 

Vzpomínka na J.E.Krejčího a Výročí operace Bauxite

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

vojaci_47_20150323_2082370503Video z této výjimečné akce naleznete ZDE.

Autorem je opět Jaroslav Zaťko.

 

Příběh jednoho náhrobku

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

p1130172Před hřbitovem v HB ležel zrušený pomník, asi jste si ho také v době dušičkové všimli. Náhoda tomu chtěla, že noví majitelé hrobu nás upozornili na to, komu ten náhrobek patřil. A nám se v nejstarší školní kronice, vedené od roku 1897 podařilo vypátrat tento zápis:

Antonín Střecha (*29.8.1857 - + 2.4.1896),

nadučitel v Horních Borech

Vypsáno z místní školní kroniky, založené roku 1987.

Od září 1895 působil na obecné škole dvoutřídní v Horních Borech jako nadučitel Antonín Střecha. Narodil se 29. srpna 1857 v Horních Borech na Moravě, otec jeho byl tu správcem školy. Odbyv čtyři třídy reálného gymnasia v Třebíči a ústav učitelský v Brně od r. 1875/6-1878/9 nabyl dne 26. července 1879 v Brně vysvědčení dospělosti a stal se podučitelem ve Velké Byteši na Moravě od 1. září 1879. Připravovav se pilně ke zkoušce způsobilosti, podrobil se jí a nabyl v Brně dne 3. listopadu 1881 vysvědčení způsobilosti. Od 24. září 1883 působil jako správce školy v Ořechově na Moravě až do 1. srpna 1889, kdy jmenován byl správcem školy v Hor. Heřmanicích na Mor. Od 21. dubna 1892 působil jako spráce školy ve Vel.  Oslavici, načež  jmenován byl nadučitelem v  Hor. Borech. Nebylo mu však popřáno dlouho se těšiti ze svého povýšení.

Ani nemohl začíti vyučovati. Sotva do svého nového působiště se nastěhoval, onemocněl. Musil ho tedy zastupovati Karel Kotík, podučitel z Osové Bytyšky. Uzdraviv se poněkud, nastoupil úřad svůj a počal dnem 1. listopadu 1895 vyučovati. Avšak tato horlivost jeho, jež nedala mu, aby se úplně zotavil a tak jako zdravý kapitán pevně a jistě loď svou říditi mohl, byla mu osudnou.

V pátek, dne 6. března 1896 po službách božích o ½ 9 ráno vstoupiv do budovy školní raněn byl tak silnou mrtvicí, že celou hodinu ležel bez vědomí, načež konečně byl vzkřísen. Avšak od té doby již více nepovstal, trativ vždy víc a více paměť, až konečně dne 2. dubna 1896 Bůh se nad ubohým slitoval a k sobě na věčnosť jej povolal. Ráno kol. 2. hodiny vypustil šlechetnou duši svou. Byl pracovníkem pilným a vzorným, povahy milé, následkem čehož nejen od svých představených ctěn, ale i svými spoluobčany vážen a kolegy milován byl, což dosvědčuje velké účastenství o jeho pohřbu, kde občané i druhové jeho počtem 30 s velebným duchovenstvem důstojným pánem P. Jos. Kolencem, farářem v místě, P. Vlad. Stallerem, farářem v Uhřinově, P. Tyrayem, katechetou v Ivančicích (bratrem manželky nebožtíka) a P. Tom. Ráblem, kaplanem z Vel. Meziříčí, na poslední jeho pouť ho doprovodili. Budiž mu země lehká!

A tak díky ochotným obyvatelům obce, tento náhrobek už neleží před hřbitovem,  už je opřený o márnici a v nejbližší době mu nalezneme důstojné místo, jaké mu náleží.

Zde v pánu odpočívá
Antonín Střecha
první nadučitel v Hor. Borech
člen Budče Velko - Meziříčské
nar. 29. 8.1857
zemř. 2. 4.1896
ODPOČÍVEJ V POKOJI

bude

Na tomto snímku z roku 1890 se pan nadučitel Střecha s největší pravděpodobností vyskytuje. Fotografie Učitelské jednoty Budeč z muzea ve Velkém Meziříčí je ovšem bez popisu...
Na vysvětlenou: Učitelská jednota Budeč, byla vzdělávací a osvětová organizace pro učitele
 

Pomníky

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

obec_14_20090619_2079187675obec_13_20090619_1232814472V Dolních Borech stojí u kostela pomník a také je umístěna deska na rodném domě obětem druhé světové války – Karlu Jelínkovi a Emilu Hladíkovi, kteří byli za odboj proti fašismu 30.6.1942 popraveni.