Staré a nové....

Tisk

Je překvapivé, kolik bylo v historii vydáno v Borech pohlednic. A není ani jisté, že se nám podařilo všechny objevit.  Zde naleznete tu část, ke které se nám podařilo i udělat současný záběr. Další dodáme časem. Za řadu starých pohlednic patří dík panu kronikáři L. Prokopovi a současné snímky pořídil P. Kříž.

Vydejte se s námi na procházku.

 nn1mm1


ll1kk1
oo1jj1
chigh
e1e2ef
cdab