Vítejte na oficiálních stránkách obce ...

 

ČSOP BORY

logo_kytkoptak_zelenyČeský svaz ochránců přírody byl v obci založen v roce 1979. Vyvíjí činnost ve smyslu Stanov ČSOP a jako občanské sdružení má právní subjektivitu. Stará se o ochranu přírody a krajiny, pečuje o životní prostředí v obci a blízkém okolí a také se snaží pracovat s veřejností. Nyní má 13 členů a jeho předsedou je od založení Pavel Kříž. Významnou činností je celoroční práce s dětmi a mládeží, která se projevuje mimo jiné úspěchy velmi dobrým umístěním v celostátní soutěži Stříbrná nit. V oddílu mladých ochránců přírody Bobeš je nyní přihlášeno 41 členů. Významný podíl činnosti řadu let tvořila výsadba zeleně v obci a okolí. Sazenice jsme si pěstovali ve vlastní školce. V posledních letech o tuto odrůstající zeleň pečujeme. Na základě našich návrhů byly vyhlášeny dva Památné stromy v Borech a jeden v Rousměrově. Pečujeme o chráněné části přírody např. Přírodní památky Mrázkova louka, Dobrá Voda a Rasuveň, která byla vyhlášena na základě našeho návrhu. Podíleli se i na přípravě nového chráněného území - významné lokality výskytu mravence pospolitého (Formica polyctena) - Přírodní památky Šebeň, která byla vyhlášena v roce 2001. V roce 2005 jsme tu vybudovali Naučnou stezku Šebeň a vydali Průvodce naučnou stezkou Šebeň. Zapojujeme se do programů na ochranu biodiverzity. Např. jsme vyvěsili v lesích kolem Borů 50 budek pro pěvce a už dva roky jsme zapojeni do „Akce žába" - ochraně žab na silnici u rybníka Halda. Pořádali jsme vzdělávací seminář v rámci „Akce Formica". Při své činnosti spolupracujeme s obecním úřadem, orgány samosprávy a státní správy, neziskovými organizacemi z oblasti ochrany přírody i dalšími organizacemi a také občany. Na činnost získáváme prostředky výhradně vlastní prací a využíváme k tomu dotací z různých zdrojů. Je zajímavé si připomenout hospodaření ze začátků činnosti, kdy jsme vystačili opravdu s malými částkami. A dnes už vedeme podvojné účetnictví, řadu let vydáváme výroční zprávu a o své činnosti informujeme v tisku a na vlastních webových stránkách. V obecní knihovně je čtenářům k dispozici knihovnička ochranářské literatury. Několik členů bylo vyznamenáno za svou záslužnou činnost čestným uznáním nebo svazovým vyznamenáním „Příroda děkuje." V dalším textu připomínáme vždy to nejdůležitější, co jsme během uplynulých let vykonali. Řada věcí se každoročně opakuje, a tak je nezmiňujeme. Za ty roky už je to pěkná řádka všelijakých činností až se divíme, co jsme všechno dělali.

Klikněte na  MENU vlevo

Školení Formica 2008

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

8formica2008Bory již podruhé přivítaly  účastníky  školení  Formica 2008 o ochraně lesních mravenců, které  proběhlo  od 24. do  25. května  2008. Pořádalo se pro realizátory projektů v programu Formica Českého svazu ochránců přírody. Toto školení je podmínkou k schválení projektu. Zúčastnili  se ho ale i další zájemci  o lesní mravence. Po teoretické části školení  se uskutečnilo  praktické  cvičení  v Přírodní památce Šebeň.  Školení  vedl  celostátní  koordinátor akce Formica  Mgr. Milan Daďourek. Účastníci o absolvování školení obdrželi osvědčení. Školení letos absolvovalo 8 účastníků. Přijeli k nám  z Jihlavy, Opavy, Olomouce Valašského Meziříčí, Šluknova, Spáleného Poříčí  a Karlových Varů.  FOTO

Číst dále: Školení Formica 2008

 

Co jsme tedy dělali těch skoro 30. let?

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

* 16.prosince 1979 - ustavující schůze v zasedací místnosti MNV se zúčastnilo 7 členů, zvoleni funkcionáři předseda Pavel Kříž, tajemník Jiří Konečný, pokladník Jaroslav Toman, revizor  Jan Láznička, kronikář Blanka Křížová, po živé diskusi o smyslu a záměrech ČSOP přijaty hlavní úkoly - péče o Mrázkovu louku a získávání nových členů. Tak byla založena naše ZO ČSOP jako první v okrese Žďár nad Sázavou.
 * 1980 - Stěhování mravenců z Dobré Vody, průzkum netopýrů v Hatích, exkurze do přehrady a úpravny vody v Mostištích, prořezávka v lese na výdělek.
* 1981 - Výsadba 120 ks olší u Babačky, u kravína 100 ks břízy, první kroužkování 3 výrů v Pekle, výroba 100 ks pastí na odchyt hlodavců pro KS SPPOP - 150 hodin, členové odebírají časopis Naší přírodou, zřízen účet u ČSS, , nové členské průkazy odpracováno 267 hodin.
* 1982 - tragicky zemřel ve věku 37 let náš člen Stanislav Láznička, autobusový zájezd do skanzenu Veselý kopec a okolí, sledování výskytu kání, vycházka kolem přehrady Mostiště s p. Fňukalem st., oprava inf. panelu na Mrázkově louce, úprava studánky v Hatích, ZO má 17 členů.
* 1983 - průzkumné práce v Rasůvni, budování dětského hřiště u MŠ, sběr skla v obci, vysázeno 100 ks stromků, slavnostní otevírání studánky v Sedličce za účast více než 200 občanů obce, zájezd do Lipnice nad S. a údolí Doubravky, odpracováno 278 hodin.

Číst dále: Co jsme tedy dělali těch skoro 30. let?

 
 

Strana 2 z 2