Vítejte na oficiálních stránkách obce ...

 

Organizace a spolky

n47306-1

 


 

V Borech působí tyto ograrizace a spolky:

Myslivecké sdružení Bory

Honební společenstvo Bory

Český svaz ochránců přírody ZO Bory

Mladí ochránci přírody Bobeš

TJ Družstevník Bory - fotbal- stolní tenis

SDH Bory

SDH Cyrilov

Změna pro Bory

KČT

Římskokatolická farnost Bory

Liga nekuřáků Bory

Český svaz zahrádkářů + včelaři

Klub dobré pohody při Obecní knihovně Bory

Další 4 organizace působí při ZŠ Hany Benešové

Spolky spolupracují s obcí, udržují s ní dobré vztahy a podílejí se dle svých možností na jejím rozvoji. Na tomto místě bychom rádi prezentovali  činnost všech a snad se to časem podaří.

Klikněte na MENU vlevo