Vítejte na oficiálních stránkách obce ...

 

KALENDÁŘ AKCÍ 2018

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

KALENDÁŘ AKCÍ 2018
Leden
1.1. Výstup na Holý vrch
6.1. Taneční zábava BEAT BAND SDH

21.1. SVÁTEČNÍ ZIMNÍ ZPĚVY dětského sboru z Borů a Ivy Bittové - housle a zpěv
Hosté Martin Chalupa - kytara, Ondra Chalupa - cajon
Ivo Viktorin - zpěv a kytara.
Neděle 21.1.2018 kostel Sv. Martina v Horních Borech v 15. hod.

27.1. Ples SRPDŠ CHOWI BAND

Únor
3.2. Masopustní průvod večer CHOWI BAND
10.2. Ples TJ Družstevník
18.2. Dětský karneval MOP Bobeš

Březen
Měsíc čtenářů a Týden čtení - Obecní knihovna
10.3. Vepřové hody TJ Družstevník
17.3. Memoriál Stanislava Ochrany
25.3. Zahájení fotbalové soutěže
23.3. Noc s Andersenem - Obecní knihovna

Duben
Velikonoční výstava v obecním muzeu
Místní kolo soutěže Zlatý list
Transfer obojživelníků MOP Bobeš
Čistá Vysočina MA 21
Vítání občánků SPOZ
30.4. Stavění májky + Pálení čarodějnic SDH Bory a SDH Cyrilov

Květen
Zahájení turnaje čtyřher v tenise
12.5. Den Země na naučné stezce Poznáváme Bory
19.5. Jarní zájezd KDP

Červen
Železný mužíček ZŠ
Veřejné fórum MA 21
Loučení s 9. třídou ZŠ na OÚ SPOZ
8.6. Kácení májky s kapelou CHOWI BAND
30.6. Letní Rockování

Červenec
Letní kino
7.7. Prázdninový výlet TJ Družstevník
40 let Fotbalu v Borech
8.7. Pouť na Cyrilově
Srpen
Kosení Mrázkovy louky ČSOP
Slavnostní finále turnaje čtyřher v tenise
12.8. Pokračuje fotbalová soutěž
Září
Zakončení sezóny mladých hasičů
1.9. Pouťová zábava TJ Družstevník
2.9. Pouť v Dolních Borech
2.9. Výstava v Obecním muzeu
9.9. Pohádková ves
Podzimní zájezd KDP
Říjen
Drakiáda RC
Dny zdraví a brambor Cyrilov MA 21
1.-.7.10. Týden knihoven
27.10. Taneční zábava TJ Družstevník
Listopad
Výstava ovoce ČZS
10.11. Taneční zábava SDH Accort
Prosinec
Volejbalový turnaj
Vánoční výstava v obecním muzeu
Turnaj ve florbale - Základní školy
Turnaj ve florbale - Střední školy
5.12. Mikulášská pochůzka
8.12. Adventní koncert
3.12. Rozsvícení vánočního stromečku v Borech i na Cyrilově
30.12. Turnaj ve stolním tenise