Rozpočtové opatření č. 6/2018 zveřejnění

6. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 6/2018

- schváleno na schůzi ZO dne 28.6.2018 ve výši 332.597,60 Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na:
www.bory.cz/Obecní úřad/Rozpočty/Rozpočtová opatření.

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 29.6.2018