Pozvánka na hudební kurzy

Ukulele

Více informací a celá pozvánka: pdfKURZY_UKULELE.PDF

 

P Ř I H L Á Š K Y d o 2 4 . z á ř í : l e n k a . k r e h l i k o v a @ c e n t r u m . cz