Průjezd obcí Vídeň

Obj

 Na základě dohody mezi vedením obcí Vídeň a Bory bude od této chvíle UMOŽNĚN PRŮJEZD STAVBOU v obci Vídeň bez omezení všem občanům s trvalým pobytem v Borech a na Cyrilově. Při případné policejní kontrole bude řidič tuto skutečnost prokazovat údaji uvedenými v občanském průkazu. 

Jedná se o ústní dohodu, která bude platit pouze za předpokladu, že se řidiči budou chovat slušně a nebudou omezovat průbeh stavby. Pokud bude docházet k porušování tak jako v minulosti, bude průjezd obcí Vídeň našim občanům opět zakázán. Vyzýváme proto všechny, kdo budou stavbou projíždět, aby dbali zvýšené opatrnosti, dodržovali maximální povolenou rychlost a svým chováním neohrožovali sebe ani stavební dělníky. 

Do konce října bude silnice ještě jednou na několik dní uzavřena z důvodu pokládání finálního povrchu na komunikaci. Jakmile bude tento termín znám, budeme Vás opět informovat. 

 

Vyjádření oddělení dopravní obslužnosti je pouze k linkám a spojům zajištujícím závazek veřejné služby. 

V předmětném úseku v současné době provozuje veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále jen VLOD) dopravce:

ZDAR, a.s. (linky 840202, 840204, 840207, 840208, 840214)

Termíny uzavírky:

Od 7. 6. 2021

Do 31. 10. 2021

Předběžné termíny jednotlivých etap:

ETAPA 1: 7.6. – 13.6.2021 (bez průjezdu autobusů)

ETAPA 3: 14.6. – 30.6.2021 (s průjezdem autobusů)

ETAPA 2: 1.7. – 31.8.2021 (bez průjezdu autobusů)

ETAPA 3: 1.9. – 31.10.2021 (s průjezdem autobusů)