Výlukové jízdní řády - uzavírky obce Vídeň

Obj

 

pdfObjízdné trasy Vídeň

pdfVídeň situace kanalizace

pdfL840208_210607_469971.pdf

pdfL840207_210607_469970.pdf

pdfL840202_210607_469924_copy.pdf

pdfL840204_210607_469925.pdf

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti sděluje k akci „Vídeň - odkanalizování obce“ následující:

Vyjádření oddělení dopravní obslužnosti je pouze k linkám a spojům zajištujícím závazek veřejné služby. 

V předmětném úseku v současné době provozuje veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále jen VLOD) dopravce:

ZDAR, a.s. (linky 840202, 840204, 840207, 840208, 840214)

Termíny uzavírky:

Od 7. 6. 2021

Do 31. 10. 2021

Předběžné termíny jednotlivých etap:

ETAPA 1: 7.6. – 13.6.2021 (bez průjezdu autobusů)

ETAPA 3: 14.6. – 30.6.2021 (s průjezdem autobusů)

ETAPA 2: 1.7. – 31.8.2021 (bez průjezdu autobusů)

ETAPA 3: 1.9. – 31.10.2021 (s průjezdem autobusů)