Dopravní uzavírka

OBjížďkaSilnice č. I/37 mezi obcemi Laštovičky a Rousměrov je od 1. července úplně uzavřena. Stavební práce a uzavírka jsou avizovány do 30. září 2019. Pro vozidla do 3,5 tun je objízdná trasa dlouhá 11 kilometrů a pro vozidla nad 3,5 tun 33 kilometrů.

Objízdná trasa je pro vozidla do 3,5 tun obousměrně od uzavřeného úseku v obci Rousměrov od křižovatky silnice I/37 a silnice III/3883 po silnici III/3883 do Bohdalce na křižovatku se silnicí II/388 po silnici II/388 do Ostrova nad Oslavou, kde se napojí na silnici I/37. Délka objízdné trasy je 11 km.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tun je obousměrně z Křižanova od křižovatky silnice I/37 a silnice II/360 po silnici II/360 do Nového Města na Moravě přes Pikárec, Moravec, Bobrovou, Radešínskou Svratku, Novou Ves u Nového Města na Moravě na křižovatku se silnicí I/19 a dále po silnici I/19 přes Radňovice do Žďáru nad Sázavou na křižovatku se silnicí I/37, kde se napojí na silnici I/37. Délka objízdné trasy je 33 km.

OB