4. rozpočtové opatření

Tisk

(rozpočtové změny) 4/2017

- schváleno na schůzi ZO dne 26.5.2017 ve výši 789.000,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na:
www.bory.cz/Obecní úřad/Rozpočty/Rozpočtová opatření.

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 29.5.2017