Vítejte na oficiálních stránkách obce ...

 

ČSOP BORY

logo_kytkoptak_zelenyČeský svaz ochránců přírody byl v obci založen v roce 1979. Vyvíjí činnost ve smyslu Stanov ČSOP a jako občanské sdružení má právní subjektivitu. Stará se o ochranu přírody a krajiny, pečuje o životní prostředí v obci a blízkém okolí a také se snaží pracovat s veřejností. Nyní má 13 členů a jeho předsedou je od založení Pavel Kříž. Významnou činností je celoroční práce s dětmi a mládeží, která se projevuje mimo jiné úspěchy velmi dobrým umístěním v celostátní soutěži Stříbrná nit. V oddílu mladých ochránců přírody Bobeš je nyní přihlášeno 41 členů. Významný podíl činnosti řadu let tvořila výsadba zeleně v obci a okolí. Sazenice jsme si pěstovali ve vlastní školce. V posledních letech o tuto odrůstající zeleň pečujeme. Na základě našich návrhů byly vyhlášeny dva Památné stromy v Borech a jeden v Rousměrově. Pečujeme o chráněné části přírody např. Přírodní památky Mrázkova louka, Dobrá Voda a Rasuveň, která byla vyhlášena na základě našeho návrhu. Podíleli se i na přípravě nového chráněného území - významné lokality výskytu mravence pospolitého (Formica polyctena) - Přírodní památky Šebeň, která byla vyhlášena v roce 2001. V roce 2005 jsme tu vybudovali Naučnou stezku Šebeň a vydali Průvodce naučnou stezkou Šebeň. Zapojujeme se do programů na ochranu biodiverzity. Např. jsme vyvěsili v lesích kolem Borů 50 budek pro pěvce a už dva roky jsme zapojeni do „Akce žába" - ochraně žab na silnici u rybníka Halda. Pořádali jsme vzdělávací seminář v rámci „Akce Formica". Při své činnosti spolupracujeme s obecním úřadem, orgány samosprávy a státní správy, neziskovými organizacemi z oblasti ochrany přírody i dalšími organizacemi a také občany. Na činnost získáváme prostředky výhradně vlastní prací a využíváme k tomu dotací z různých zdrojů. Je zajímavé si připomenout hospodaření ze začátků činnosti, kdy jsme vystačili opravdu s malými částkami. A dnes už vedeme podvojné účetnictví, řadu let vydáváme výroční zprávu a o své činnosti informujeme v tisku a na vlastních webových stránkách. V obecní knihovně je čtenářům k dispozici knihovnička ochranářské literatury. Několik členů bylo vyznamenáno za svou záslužnou činnost čestným uznáním nebo svazovým vyznamenáním „Příroda děkuje." V dalším textu připomínáme vždy to nejdůležitější, co jsme během uplynulých let vykonali. Řada věcí se každoročně opakuje, a tak je nezmiňujeme. Za ty roky už je to pěkná řádka všelijakých činností až se divíme, co jsme všechno dělali.

Klikněte na  MENU vlevo

Co jsme tedy dělali těch skoro 30. let?

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

* 16.prosince 1979 - ustavující schůze v zasedací místnosti MNV se zúčastnilo 7 členů, zvoleni funkcionáři předseda Pavel Kříž, tajemník Jiří Konečný, pokladník Jaroslav Toman, revizor  Jan Láznička, kronikář Blanka Křížová, po živé diskusi o smyslu a záměrech ČSOP přijaty hlavní úkoly - péče o Mrázkovu louku a získávání nových členů. Tak byla založena naše ZO ČSOP jako první v okrese Žďár nad Sázavou.
 * 1980 - Stěhování mravenců z Dobré Vody, průzkum netopýrů v Hatích, exkurze do přehrady a úpravny vody v Mostištích, prořezávka v lese na výdělek.
* 1981 - Výsadba 120 ks olší u Babačky, u kravína 100 ks břízy, první kroužkování 3 výrů v Pekle, výroba 100 ks pastí na odchyt hlodavců pro KS SPPOP - 150 hodin, členové odebírají časopis Naší přírodou, zřízen účet u ČSS, , nové členské průkazy odpracováno 267 hodin.
* 1982 - tragicky zemřel ve věku 37 let náš člen Stanislav Láznička, autobusový zájezd do skanzenu Veselý kopec a okolí, sledování výskytu kání, vycházka kolem přehrady Mostiště s p. Fňukalem st., oprava inf. panelu na Mrázkově louce, úprava studánky v Hatích, ZO má 17 členů.
* 1983 - průzkumné práce v Rasůvni, budování dětského hřiště u MŠ, sběr skla v obci, vysázeno 100 ks stromků, slavnostní otevírání studánky v Sedličce za účast více než 200 občanů obce, zájezd do Lipnice nad S. a údolí Doubravky, odpracováno 278 hodin.

Číst dále: Co jsme tedy dělali těch skoro 30. let?

 

Strana 2 z 2