Vítejte na oficiálních stránkách obce ...

 

NÁJMY HROBŮ 2017

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

NÁJMY HROBŮ 2017
Koncem roku 2017 končí většina smluv o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti v Horních a Dolních Borech. Z tohoto důvodu je nutné uzavřít nové smlouvy s platností od 1.1.2018. Dále je ještě řada smluv, které jsou ještě stále uzavřeny na již zemřelého nájemce. Všechny tyto smlouvy je nutné aktualizovat!! Aktualizaci smluv bychom rády provedly během roku 2017 (při platbě nájmu za hrob 2017).
Z tohoto důvodu během roku 2017 budeme uzavírat nové smlouvy. K tomu budeme potřebovat součinnost všech současných nájemců i nájemců budoucích. S podpisem smlouvy mohou nastat tyto situace:
1. Končí platnost smlouvy a nedochází ke změně nájemce - novou smlouvu s platností od 1.1.2018 podepíše nynější nájemce.
2. Končí platnost smlouvy a nynější nájemce nebude již chtít být nájemcem na další léta. K této změně je třeba doložit Souhlas s převodem nájmu hrobu na jiného nájemce.
3. Končí platnost smlouvy a nynější nájemce je zesnulý. V tomto případě je nutno doložit rozhodnutí o dědictví, kde je uvedeno, kdo se stává dědicem hrobu a hrobového zařízení nebo je nutno doložit Čestné prohlášení a Souhlasy ostatních dědiců.
4. Končí platnost smlouvy, proběhla tlecí doba a nynější nájemce ani nikdo jiný z rodiny již o toto hrobové místo nemá zájem. Předá na Obec Bory Prohlášení.
Ne každý nájemce plní svoji povinnost oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona o pohřebnictví. Z tohoto důvodu potřebujeme do evidence doplnit údaje o pohřbených osobách: jméno, příjmení, datum narození, datum úmrtí, do které části hrobu byl pohřben (vlevo, vpravo, doprostřed). V tomto případě je nutné vyplnit Oznámení o pohřbení.
Formuláře, Smlouvu o nájmu hrobového místa a Řád pohřebiště naleznete ZDE.a na vyžádání v kanceláři obecního úřadu.
Žádáme tímto občany o maximální spolupráci a děkujeme za ni.